Felelősségbiztosítások

Tevékenységi (általános) felelősségbiztosítás

Harmadik személynek okozott, vállalkozást felelőssé tehető káresetek fedezetéül szolgál. Harmadik személy minden olyan természetes vagy jogi személy, akivel a biztosított nincs szerződéses viszonyban. Minden felelősségbiztosítás alapja a tevékenységi felelősségbiztosítás, ehhez köthetők tevékenységtől függően az egyéb felelősségbiztosítási elemek.

Munkáltatói felelősségbiztosítás

A munkaviszonyban álló munkavállaló munkaidő alatt bekövetkezett balesetek miatt TB által megítélt társadalombiztosítási és kártérítési költségek fedezetéül szolgál.

felelossegbiztositasok-1
Bérlői / bérbeadói felelősségbiztosítás

Bérlői: a bérlemény használata során a bérlő az ingatlanban a használat során kárt okoz és ennek megtérítésére kötelezett a bérbeadó felé. Bérbeadói: a bérlemény valamely meghibásodása okoz a bérlő ingóságaiba kárt, melyért a bérbeadó vonható felelősségre.

Szolgáltatói felelősségbiztosítás

A megbízónak, megrendelőnek okozott károk fedezetéül szolgál. A szerződésen belüli károkozás kártérítési igényét fedezi, ami a biztosítottat terheli. Kiterjeszthető az alvállalkozók által a megrendelőnek okozott károk fedezetével.

Termékfelelősség biztosítás

A gyártó, importőr, ill. forgalmazó a termék meghibásodásából eredő a biztosítotton kívül okozott személyi sérüléses károkat és dologi károkat fedezi.

Környezetszennyezési felelősségbiztosítás

Gyártás folyamata során a környezetet ért kár, melyért a gyártó felelősségre vonható.

Kérjen ajánlatot most!

    Adatvédelmi és adatkezelési tájékoztatót megismertem és elfogadtam