Felelősségbiztosítások

Tevékenységi (általános) felelősségbiztosítás
Harmadik személynek okozott, vállalkozást felelőssé tehető káresetek fedezetéül szolgál. Harmadik személy minden olyan természetes vagy jogi személy, akivel a biztosított nincs szerződéses viszonyban. Minden felelősségbiztosítás alapja a tevékenységi felelősségbiztosítás, ehhez köthetők tevékenységtől függően az egyéb felelősségbiztosítási elemek.
Munkáltatói felelősségbiztosítás
A munkaviszonyban álló munkavállaló munkaidő alatt bekövetkezett balesetek miatt TB által megítélt társadalombiztosítási és kártérítési költségek fedezetéül szolgál.
Bérlői / bérbeadói felelősségbiztosítás
Bérlői: a bérlemény használata során a bérlő az ingatlanban a használat során kárt okoz és ennek megtérítésére kötelezett a bérbeadó felé. Bérbeadói: a bérlemény valamely meghibásodása okoz a bérlő ingóságaiba kárt, melyért a bérbeadó vonható felelősségre.
Szolgáltatói felelősségbiztosítás
A megbízónak, megrendelőnek okozott károk fedezetéül szolgál. A szerződésen belüli károkozás kártérítési igényét fedezi, ami a biztosítottat terheli. Kiterjeszthető az alvállalkozók által a megrendelőnek okozott károk fedezetével.
Termékfelelősség biztosítás
A gyártó, importőr, ill. forgalmazó a termék meghibásodásából eredő a biztosítotton kívül okozott személyi sérüléses károkat és dologi károkat fedezi.
Környezetszennyezési felelősségbiztosítás
Gyártás és bizonyos szolgáltatások folyamata során a környezetet ért kár, amelyért a gyártó felelősségre vonható.
magic-wandenvelopephone-handsetcrossmenuchevron-right