IT szakmai felelősségbiztosítás

  • Gondolt már arra, miképp védje meg jól működő IT vállalkozását egy esetleges szakmai hiba anyagi felelősségétől?
  • Esetleg szeretné vállalkozását megkülönböztetni a többi informatikai vállalkozástól?
  • Gyakran előfordul, hogy megrendelő partnere EU tagállambéli, vagy azon kívul esik és szerződésben előírja az IT szakmai felelősségbiztosítást?
Kölcsönös biztosítási védelmet élvezhetnek ügyfelei és saját vállalkozása is a biztonságos működéséért. Megfelelő biztosítási védelemmel az esetleges károk megtérülnek megrendelőinek, így mentesül vállalkozása az anyagi helytállástól. 
Rágalmazás, de valós állítások esetén is jogi védelemben és ezzel kapcsolatos költségtérítést vehet igénybe. Amennyiben biztosítási szerződése megszűnt, úgy kérhet utófedezetet a 30 napon belül érvényesített kárigényekre és számtalan egyéb védelmet élvezhet az alábbi részletezés szerint. 
Ma már e védelem nem pusztán szolgáltatói felelősségbiztosítás, hanem kifejezetten az IT vállalkozásokra fejlesztett, ennek megfelelő tartalommal, fedezettel szolgáló szakmai felelősségbiztosítás keretein belül megoldható.
IT felelősségbiztosítás szolgáltatásai, védelme
Szakmai felelősség A Biztosító megtéríti a Biztosított helyett a Biztosított által elkövetett Kötelezettségszegés kapcsán érvényesített kárigényből származó kárt. Szakmai műhiba alá tartozik a Kötelezettségszegés, a Számítástechnikai termékkel kapcsolatos hiba, a Személyhez fűződő jogok megsértése, a Szellemi alkotáshoz fűződő jogok megsértése, becsületsértés, rágalmazás, illetve az Internettel kapcsolatos felelősség.
Internettel kapcsolatos felelősség
A Biztosító megtéríti a Biztosított helyett a Biztosítottal szemben az internet használattal kapcsolatosan érvényesített kárigényből származó kárt.
  • internet, intranet vagy extranet oldalak üzemeltetése
  • számítógépes vírusok nem szándékos továbbítása.
  • elektronikus levelek vagy elektronikus formában tárolt dokumentumok továbbítása
Személyhez fűződő jogok megsértése
A Biztosító megtéríti a Biztosított helyett a Biztosítottal szemben a személyhez fűződő jogok megsértése miatt érvényesített kárigényekből származó kárt.
Szellemi alkotáshoz fűződő jogok megsértése
A Biztosító megtéríti a Biztosított helyett a Biztosítottal szemben a szellemi alkotáshoz fűződő jogok megsértése kapcsán érvényesített kárigényből származó kárt.
Számítástechnikai termékkel kapcsolatos felelősség
A Biztosító megtéríti a Biztosított helyett a Biztosítottal szemben számítástechnikai termékkel kapcsolatos hiba miatt érvényesített kárigényekből származó kárt.
Rágalmazás
A Biztosító megtéríti a Biztosított helyett a nem szándékos becsületsértés, vagy rágalmazás kapcsán a biztosítottal szemben érvényesített kárigényből származó kárt.
Jogi védelmi költségek
A Biztosító jogosult a jelen biztosítás szerződés fedezete alá eső Kárigény(ek) esetén a Biztosított megfelelő jogi képviseletéről gondoskodni, még abban az esetben is, ha a konkrét Kárigény megalapozatlan, téves jogcímen alapul vagy nyilvánvalóan rosszhiszemű. A jelen biztosítási feltételek rendelkezéseinek megfelelően a Biztosító megtéríti továbbá az ilyen Kárigényekkel szembeni jogi védekezés során felmerülő költségeket, díjakat és kiadásokat.
Kiegészítő szolgáltatások
  • Bíróságon való megjelenés költségtérítése
  • Felfedezési időszak (kárbejelentési időszak) kiterjesztése
  • Dokumentumok, elektronikus nyilvántartások pótlása
  • Új leányvállalatokra szóló kiterjesztés
magic-wandenvelopephone-handsetcrossmenuchevron-right