Pénzügyi biztosítások

Vezető tisztségviselők felelősségbiztosítása

Harmadik személynek (pl. vevő, szállító, munkavállaló), de akár a vállalatnak a vezetők helytelen döntéssel/sekkel okozott anyagi kára. A biztosítás kiterjed a vezető tisztségviselők, igazgatósági tagok, ügyvezetők, egyéb vezetői jogkörrel felruházott munkavállalók, de a megbízással dolgozók tevékenységére, döntéseire. A vezetőik magánvagyonát védi a döntésük anyagi következményiért.
Az új PTK hatálybalépésével (2014. március 15.) előtérbe kerül ez a biztosítási védelem, mivel a vezetők immár egyetemlegesen felelnek a vállalkozással a rossz döntések anyagi következményiért. Ez a gyakorlatban azt jelentheti, hogy a vezetők magánvagyonukkal is felelnek és a vélt/valós követelést a károsult nem csupán a cég vagyonán lehet behajtani, hanem a cégvezető magánvagyonán is.

penzugyi-biztositasok-1
Hitelbiztosítások – más néven kintlévőség-, vagy vevőbiztosítás

A követelésbehajtással kombinált biztosítási forma a vevők esetleges felszólításokat követő nemfizetés esetén nyújt fedezetet. A szolgáltatás mögött a biztosított vevők folyamatos monitoring tevékenységét rendeli hozzá a biztosító és szervezett követelésbehajtással is támogatja az ügyfeleket, hogy pénzükhöz jussanak. Szervezett és rendezett követeléskezelés társul az esetleges biztosítási fedezet mellé. Az ügyfelek így folyamatában tájékozódhatnak a monitoring tevékenység által, hogy mely vevője megbízható fizetési képességgel, készséggel bír.

penzugyi-biztositasok-2
Bűncselekmény biztosítás

Bár a szándékos károkozás a biztosítási fedezetből jellemzően alap kizárás, a bűncselekmény-biztosítás ugyanakkor épp ezt hivatott megoldani. A pénz, számlapénz, értékcikk, készlet felett rendelkező munkavállalók esetleges visszaélése és vállalkozásnak okozott anyagi kár esetén nyújt fedezetet.

penzugyi-biztositasok-3

Minden esetben az adott vállalkozás pontos kockázatfelmérését előzi meg az egyedi ajánlatadás.

Kérjen ajánlatot most!

    Adatvédelmi és adatkezelési tájékoztatót megismertem és elfogadtam