Szakmai felelősségbiztosítások

Általános érvényűen elmondható, hogy a szakmai mulasztásra visszavezethető személyi sérüléses és dologi károk térülnek, valamint 2014. március 15-től a szakmai hibával összefüggésbe hozható sérelemdíj térül e biztosítás keretében.
A szakmai felelősségbiztosítások megléte egyre több szakma művelésének kötelező eleme, sok szakmának opciós lehetőség, esetleg a megrendelő írja elő, akár a biztosítási összeg elvárását is jelölve. Ezeket a biztosításokat jellemzően szellemi foglalkozásokhoz rendelve köthetők.
Érdemes lehet abból a szempontból is megközelíteni a szakmai felelősségbiztosítás megkötését, – ha az nem kötelező eleme a tevékenység művelésének, – hogy versenyhelyzetben kedvezőbb megítélés alá kerülhet cége, ha gondos vállalkozó és előrelátóan kötött felelősségbiztosítást tevékenységére.
A szakmai felelősségbiztosítása szolgáltatás és feltételrendszere az adott szakmához életszerűen igazodó fedezeteket tartalmaz.
Egészségügyi és szociális tevékenység felelősségbiztosítása
Valamennyi orvos, gyógyszerész és egészségügyi-, ill. szociális képesítéssel rendelkező személy tevékenysége során okozott a jogszabályban előírt, kártérítésre kötelezett kárösszeg fedezetéül szolgál.
Biztosítási esemény: személyi sérülés, szerződésen kívül okozott dologi kár, tisztán vagyoni kár. Vonatkozik az intézményekben az abban dolgozó személyzet tevékenységére.
IT (informatikusok) felelősségbiztosítása
A szakmai munkavégzésből adódó szakmai műhiba fedezetéül szolgál, melyben a biztosítás fedezi, átvállalja az informatikus vállalkozás munkavégzése során a neki felróható szakmai hibából eredő kártérítési igényt. Fedezi továbbá a jogvédelem – jogi képviselet költségét.
Állat-egészségügyi tevékenység felelősségbiztosítása
Az állatorvos és az intézményben dolgozók szakmai munkája során okozott személyi sérüléses-, dologi-, valamint a kezelt állatokban állatorvosi szakmai szabályszegés folytán keletkező olyan károkat fedezi, melyekért a biztosított kártérítési felelőssége fennáll.
Média felelősségbiztosítás
Az írott, audio, audió-vizuális sajtóban megjelent szövegek, képek, melyek nem csupán a megrendelőnek (pl. hirdető) okozott, de harmadik személy személyiségi jogait sértik, elmarasztalásra adhatnak okot. A több éves pereskedés elkerülése – amennyiben a médium valóban szakmai hibát vétett – a peren kívüli egyezség mindenki érdeke. A kártérítés összegébe a biztosító az alkupozíciót képviseli és eljár a médium nevében, mint felelősségbiztosító. Érintett szakmák: PR ügynökségek, reklámügynökségek, TV, rádió, kiadók, nyomdák.
Vagyonvédelmi vállalkozások felelősségbiztosítása
Biztosított tevékenység a személy és vagyonvédelem, ill. a magánnyomozói tevékenység. Külön feltétellel biztosítható a pénz és értékcikk szállítása, távfelügyeleti rendszer üzemeltetése. A biztosítási esemény olyan másnak okozott kár miatti kártérítési kötelezettség mely jelen szerződés biztosítottjának kell teljesítenie, s melyet szabályozott feltételekkel a biztosító átvállal.
Vezetési tanácsadók felelősségbiztosítása
A biztosított szakmai kötelességének megszegéséből bármely szakmai műhiba, tévedés, mulasztásból adódó a biztosítottnak felróható kártérítési igényt fedezi. Fedezetet nyújt továbbá a jogvédelem – jogi képviselet költségét.
Rendezvényszervezői felelősségbiztosítás
Egy rendezvény (pl. találkozók, konferenciák, tréningek, családi napok, sportnapok, koncertek) szervezése során a résztvevőket érintő olyan káresetek fedezete, melyekért a szervező felelősségre vonható.
Építészeti és műszaki tervezés felelősségbiztosítása
Kötelező a tevékenységük folytatására valamennyi építészeti és belsőépítészeti-, táj- és kertépítészeti-, tartószerkezeti-, épületgépészeti-, épületvillamossági-, közlekedési-, hírközlési-, vízügyi-, geodéziai tervezők gépek, berendezések, létesítmények tervezésekor. Vonatkozik építkezések felelős műszaki vezetőire, építésvezetőkre, műszaki ellenőrökre, igazságügyi szakértői tevékenységre. A biztosított és munkavállalója tevékenysége során az irányadó foglalkozási szabályok megszegése folytán kárt okoz, melyért a biztosított kártérítési felelősséggel tartozik.

2017. év elejétől az egyszerűsített bejelentés hatálya alá tartozó, 300 nm meg nem haladó lakóépületek építése, korszerűsítése során a tervezők és kivitelezők felelősségbiztosítás megkötésére kötelezettek. Minden az építkezésben közvetlenül a megrendelővel szerződéses kapcsolatban álló tervezőnek, kivitelezőnek – akár generál, akár szakipari megvalósítónak szükséges érvényes felelősségbiztosítással rendelkeznie.
Fordítók-, tolmácsok felelősségbiztosítása
Az egyes írásos szakfordítások, ill szinkrontolmácsok felelőssége jelentős a fordítandó szöveg értelmezésében.
A fordítás során a jelentésbeli eltérések a kifejezések, mondatok helytelen fordításával a megrendelőnek jelentős vagyoni károkat okozhatnak.
Könyvvizsgálók, adótanácsadók, könyvelők felelősségbiztosítása
A biztosítás fedezi azokat a tisztán vagyoni károkat melyekért a biztosított, ill. munkavállalója, vagy a munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személy a tevékenységére irányuló foglalkozási szabályok megszegése folytán okoz és melyekért a biztosított kártérítési felelősséggel tartozik.
magic-wandenvelopephone-handsetcrossmenuchevron-right