Vagyonbiztosítások

Védendő vagyona szinte minden vállalkozásnak van. A tevékenységtől függően szerte ágazóbb, esetleg több telephellyel, vagy ellenkezőleg a cég vagyona legszűkebben csak elektronikai eszközöket takar. Utóbbi vállalkozásoknál a biztosítandó eszköz csekélyebb, a know how dominál.
Közös és külön tulajdonú magánvagyon biztosítása a társasházak és szövetkezeti tulajdonok biztosítása.

Egyes szakmák speciális vagyon- és felelősségbiztosításai az adott szakmára és azok tevékenységére “igazított” biztosítások:

  • cukrászok, pékek vagyon és felelősségbiztosítása
  • élelmiszer kereskedők vagyon és felelősségbiztosítása
  • gyógyszerészek vagyon és felelősségbiztosítása
  • ruha, cipő, és textilkereskedők vagyon és felelősségbiztosítása
  • szépségszolgáltatók vagyon és felelősségbiztosítása
  • vendéglátók és szállásadó
Ingatlanok

Épületek, építmények biztosítása Speciális vagyonbiztosítási kockázatok: optikai kábel szakadása, szivárgás…

Ingóságok

Lehetnek: berendezések (bútorok, kisgépek, számítástechnikai eszközök, egyéb műszaki berendezések: gépsorok, munkagépek, rendszám nélküli önjáró és nem önjáró gépjárművek. Készletek, készpénz, értékcikk.

Biztosítható kockázatok

Tűz-, és elemi károk

Tűz, robbanás, jégverés, hónyomás, vihar, villámcsapás, villámcsapás másodlagos hatása, felhőszakadás, földrengés, földcsuszamlás, kő- és földomlás, ismeretlen építmény-, üreg beomlása, idegen jármű ütközése-, rádőlése.
Egyéb veszélynemek: üvegtörés, vízkár, tető és panelhézag beázása, ipari vezetéktörés- szivárgás, optikai kábelszakadása, kerti növényzet biztosítása, épületben parkoló gépjárművek biztosítrása, személyfelvonó biztosítása, épülettartozékok biztosítása, értékcikk biztosítása.

vagyonbiztositasok-1
Betöréses lopás

Erőszakos, embert érintő cselekmény, jellemzően készpénzért, egyéb értékért (pl. küldöttrablás).

Rablás

Jellemzően az ingóságokat érintő kockázat, minden esetben erőszakos behatolással valósul meg.

vagyonbiztositasok-2
Vandalizmus

Erőszakos, rongáló cselekmény, mely érintheti az épületet ill. ingóságokat is.
Rakodással, készlet tárolással összefüggő speciális kockázatokra is van biztosítási megoldás.

Mellékköltség

A káreset kapcsán felmerülő többletkiadások fedezete, így mint katasztrófa-elhárítás, bontás, takarítás, romeltakarítás költségei.

Elektromos berendezések biztosítása

Az elektromosan üzemelő berendezések speciálisabb kockázatait hivatott fedezni a fenti részletezésen túl úgy, mint az ügyetlenség, helytelen kezelés (a klaviatúrára ráömlik a kávé), mobil eszközök (notebook, tablet, mobiltelefon) leejtése, ügyetlen kezeléséből adódó töréskár.

Egyéb zár térből történő eltulajdonítás

Lezárt, nem látható csomagtartóból erőszakos behatolást követően eltulajdonítás.

Üzemszünet biztosítás

Jellemzően egy tűzkáreset, de egyéb vagyonbiztosítási kár kapcsán a biztosítás megtéríti az állás időtartamára eső állandó költségeket és a kieső nyereséget. A biztosítottat érintő önrészt napokban határozzák meg.

Gépjármű biztosítások – Flotta biztosítások

Flotta kötelező gépjármű felelősségbiztosítás – törvényileg előírtan minimum öt darab azonos üzembentartó alatt fenntartott gépjármű esetén érdemes flottában kezelni a gépjármű kötelező felelősségbiztosításokat.
Flotta casco biztosítás hasonlóan – hasonlóan a gépjármű kötelező felelősségbiztosításhoz a piaci gyakorlat ez esetben is öt darab gépjármű esetén lehet flotta biztosítást kötni. Hasonlóan az egyedi casco biztosításokhoz kiegészítő biztosítások megkötésére van lehetőség úgy, mint poggyászbiztosítás, bent ülők balesetbiztosítása, kölcsön gépjárműbiztosítás. A flottabiztosítások mindenképp előnye a kedvező adminisztráció, biztosításkötés, felmondás és fenntartás.

Kérjen ajánlatot most!

    Adatvédelmi és adatkezelési tájékoztatót megismertem és elfogadtam